Atimbe Pur Plus

Antimikrobiální systémy ve zdravotnické technice

Využívání nejmodernějších materiálů a výrobních postupů podporuje vzhledem ke vzrůstající délce života stále lepší a kompletní zdravotní péči.
Zvyšují se tím také nároky na veškeré druhy zdravotně-technického vybavení.
Dnes běžné produkty péče o zdraví ze všech oblastí zdravotnictví, jakými jsou např. chirurgie, implantologie, radiologie, zubní lékařství, abychom jmenovali alespoň některé z nich, si žádají aktuální design.

K tomu je nezbytná profesionální úprava povrchu. Pacienti často vidí jako první techniku a pak teprve lékaře. A právě v tomto okamžiku může zdravotně-technické vybavení s profesionálním vzhledem i omakem navodit atmosféru důvěry.

Náš antibakteriální a estetický lak Atimbe Pur Plus vás mimo jiné přesvědčí těmito přednostmi: 

 • Maximální antibakteriální účinnost (pro Escherichia coli log 5,9).
 • Tohoto účinku lze dosáhnout umístěním iontů stříbra do skleněné matrice, ze kterých se za přesně definovaných podmínek uvolňuje na povrch účinná látka a které jsou aktivní déle než 5 let.
 • Snížení množství choroboplodných zárodků s účinností přes 99,9999 %.
 • Nepoužívají se nanočástice stříbra ani volné ionty stříbra, které jsou z fyziologického hlediska problematické.
 • Snadné použití – umožňuje jednoduchou manipulaci a aplikaci: díky rozmanitosti struktur – zvrásněné struktuře (jedna vrstva) nebo perličkové struktuře (dvouvrstvý nátěr) – je výrobek vizuálně i funkčně atraktivní.
 • Dostupný v mnoha různých variantách: např. řada různých stupňů lesku od polomatu přes pololesk až po lesklý povrch. Co to pro vás znamená? Odpadá logisticky náročné skladování základních laků.
 • Nízký sklon k oděru.
 • Široká paleta barev (všechny odstíny, např. dle RAL, NCS, předlohy zákazníka apod.).
 • Vysoký podíl sušiny.
 • Velmi vydatný s rychlou tvorbou vrstvy.
 • Nízká zátěž pro životní prostředí na základě nízkého podílu rozpouštědel.
 • Nevzniká povinnost značení základního laku dle vyhlášky o nebezpečných látkách.
 • Výrazná úspora nákladů – odpadá broušení a tmelení nosného materiálu.

Splňuje zkušební normu 97/12A  Warnecke & Böhm z hlediska:

 • odolnosti vůči UV záření – tužidlo s UV filtrem, č. výr. 54.00.009
 • odolnosti vůči dezinfekčním přípravkům – speciální tužidlo, č. výr. 54.00.013
Atimbe PUR A – kdykoli si žádáte příjemný, hladký povrch při současně silné vrstvě laku.
Záruka efektivního nánosu laku a hladkého povrchu.
Vyberte si vlastní design dle individuálních požadavků a my jej zrealizujeme. Cítíme se zavázáni poskytnout tuto svobodu volby našim zákazníkům.